how to order
background
how to order
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

 • เลือกซื้อสินค้าที่ต้องการในเว็บไซต์ของเรา
 • เลือกตัวเลือกสินค้า เช่น สี ขนาด (ถ้ามี)
 • จากนั้นกดปุ่ม “หยิบใส่ตะกร้า”
 • หากต้องการซื้อสินค้าหลายรายการ สามารถทำตามขั้นตอนด้านบนต่อได้จนพอใจ
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

 • ตรวจสอบรายการสั่ง ยอดที่ต้องการชำระ
 • หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้เลย
 • หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถกรอกแบบฟอร์มสำหรับการสั่งซื้อได้ในหน้านี้
 • ตรวจสอบทุกอย่างถูกต้องแล้วกดปุ่ม “สั่งซื้อ” เพื่อดำเนินการต่อไป
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

 • ยืนยันการสั่งซื้อสำเร็จแล้ว
 • สามารถโอนเงินตามบัญชีที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์
 • เมื่อโอนเสร็จแล้วกรุณากดปุ่ม “แนปสลิปโอนเงิน” เพื่อเป็นหลักฐาน
 • รอการตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าจากทางเว็บไซต์